TŁUMACZ - TRANSLATOR
 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności

Rabat 2% dla nowych klientów (przy art. bez promocji i zarejestrowaniu się). Od 1000 zł wysyłka gratis. Zamówienia także telefoniczne, nr: 880.880.450 (10.00-16.00)

Regulamin

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

CENTRUM POPRAWY ZDROWIA

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Sprzedawca jest: CENTRUM POPRAWY ZDROWIA Mariusz Radwan, Warszawa, Aluzyjna 33F/508 , NIP: 5251546845, Regon: 012164347, tel. 880880450, e-mail: prezentownia24@tlen.pl . Działalnosc gospodarcza zarejestrowana przez Prezydenta m.st Warszawy pod nr: 519390 i prowadzona od 26.11.2010 r.

3. Adres pocztowy do korespondencji, reklamacji i zwrotow: CENTRUM POPRAWY ZDROWIA Mariusz Radwan, ul. Aluzyjna 33F/508, 03-149 Warszawa.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.

6. Konsumentem jest Klient zawierający umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Sklep internetowy to serwis prowadzony i zarządzany przez Sprzedawcę służący Klientom do składania Sprzedawcy ofert zakupu wskazanych w serwisie produktów na warunkach cenowych tam określonych.

8. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

9. Ceny podane w Sklepie są cenami ostatecznymi.

10. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
  • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy; zatem Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia.

5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę złożonej oferty zakupu.

6. Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Klienta, jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymanie przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty przed podmiot obsługujący płatności elektroniczne - chyba, że produkty wysyłane są za pobraniem.

7. Klient zobowiązuje się do odbioru i zaplaty za produkty, ktorych jako forme zaplaty wybral pobranie.

8. Sklep umożliwia czasowe % obniżki cen dla nowych klientów - 2%, oraz 5% dla klientow kupujących w sklepie po raz kolejny...  wspomniane  obnizki dotycza przedmiotow nie bedacych aktualnie w promocji.  Warunkiem skorzystania z promocji  dla nowych klientow 2%, i 5% jest rejestracja/zalogowanie się.

9. Dokonując zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru określone formy płatności: przelew elektroniczny, pobranie, Paypal (płatności krajowe i miedzynarodowe)

2. Operatorem płatności elektronicznych są Przelewy24

3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

5. Termin zapłaty za zakupy: Na wpłatę czekamy do 7 dni. 

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem kurierów lub paczkomatów firmy Inpost.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Szczegółowe zasady co do terminu i kosztów wysyłek zawarte są w zakładce: "Koszt dostawy".

 

§5

Gwarancja

 Gwarancja to podstawa złożenia reklamacji. Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta. Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

 Gwarancja sprzedawcy 12 miesiecy, chyba ze w opisie towaru podano inny typ gwarancji (np. producenta) i okres jej trwania. Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Treść gwarancji sprzedawcy:

" Sprzedawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na zakupione urządzenie. Gwarancja ważna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ujawnione w ciągu tego czasu wady towaru będą usuwane bezpłatnie. Podstawa reklamowania towaru jest dołączenie kopii dowodu zakupu (faktury). Towar należy przesłać w opakowaniu zabezpieczonym przed uszkodzeniem, co najmniej przesyłką poleconą. Uszkodzenie spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem urządzenia w czasie wysyłki nie podlega gwarancji. Okres rozpatrywania gwarancji - 14 dni roboczych od dnia otrzymania. Gwarancja nie obejmuje:

  • uszkodzeń mechanicznych, zepsucie urządzenia - spowodowanych przez użytkownika,
  • uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwy sposób użytkowania, przechowywania,
  • samowolnych przeróbek,
  • baterii, części szklanych...(jeśli takie są)..
  •  Gwarancja traci ważność w przypadku wykrycia, ze urządzenie było bez zezwolenia otwierane, naprawiane... W przypadku braku możliwości naprawy urządzenie zostanie wymienione na nowe, w przypadku braku i tej możliwości zostanie zwrócona kwota zapłacona za urządzenie.
  • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

§6

Reklamacje

1. Opis procedury reklamacji:

 Adres pocztowy do korepondencji, zwrotów i reklamacji: CENTRUM POPRAWY ZDROWIA Mariusz Radwan, ul. Aluzyjna 33F/508, 03-149 Warszawa.

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: prezentownia24@tlen.pl,  lub w formie pisemnej na adres do reklamacji Sprzedawcy (jw). 

 Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
       - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
       - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
       - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
       - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

2. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

3. Kazdy problem zawsze staramy sie rozwiazac w sposob satysfakcjonujacy obie strony. Towary oferowane w sklepie staramy sie, jesli to mozliwe - sprawdzac przed wysylka; jesli coś by nie działało, mogło sie coś stać w transporcie - rozne rzeczy sie zdarzaja... Nie nalezy wtedy upadac na duchu, tudziez poddawac sie rozpaczy:-)  Jesli z produktem, ktory otrzymales sa jakies problemy - skontaktuj sie z nami - a na pewno rozwiazemy ten problem pozytywnie:-) 

§7

Prawo odstąpienia od umowy - zwroty - patrz: Zwroty i reklamacje.

 

§8

Ochrona danych osobowych, polityka prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

4. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę - zawartych w dziale: "Polityka prywatności"

 

§9

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli Klient zarejestrował się Sklepie internetowym.  

5. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu.

6. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu a konto Klienta zostaje usunięte. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem. 

7. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie zlożył oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu - do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

8. Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich -patrz: "Zwroty i Reklamacje"

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl