TŁUMACZ - TRANSLATOR
 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Nowe płatności:

Sklep oferuje nowoczesne płatności: Kup teraz - zapłać za 30 dni; lub darmowe RATY 0%. Więcej informacji - KLIKNIJ TU

Zwroty i reklamacje

 

Dział ten jest integralna częścią regulaminu.


 

REKLAMACJE

 Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy otworzyć przesyłkę w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia uszkodzeń czy braków zażądać sporządzenia protokołu rozbieżności przez kuriera.

 Podobnie - po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności. 

 Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

Opis procedury reklamacji: 

 1.  Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: prezentownia24@tlen.pl,     lub w formie pisemnej na adres do reklamacji Sprzedawcy:

  Adres do reklamacji: CENTRUM POPRAWY ZDROWIA, ul Aluzyjna 33F/508; 03-149 Warszawa.

  Przed wysyłką reklamowanego produktu prosimy wcześniej poinformować sprzedawcę o wybranym sposobie wysyłki, najlepiej mailem.

 2.  poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

         - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, nr konta
         - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, kopię faktury, paragonu,     przelewu itp.
         - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
         - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

 3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

 4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych.

 5. W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: prezentownia24@tlen.pl lub telefonicznie Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 6. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres email bądź na adres poczty tradycyjnej.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzeniroszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu i procedur rozstrzyganisporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

ZWROTY, odstąpienie od umowy

 Zgodnie z obowiązującą ustawa o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) z 30 maja 2014 r - Konsument który zawarł umowę z przedsiębiorcą na odległość może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie jak np. bezpośredni koszt zwrotu.

 Za konsumenta uważa się osobę fizyczną (lub firmę) dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

W/w prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku z czynności prawnej (zakupu): przedsiębiorcy od osoby prywatnej bądź jednej osoby prywatnej od innej osoby prywatnej.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

 1. Adres wysyłkowy do zwrotów: CENTRUM POPRAWY ZDROWIA, ul Aluzyjna 33F/508; 03-149 Warszawa. Należy wcześniej poinformować sprzedawcę o wybranym sposobie wysyłki, telefonicznie lub mailem.
 2. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
 3. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które ma być przekazany zwrot pieniędzy. Wzór oświadczenia-patrz poniżej.
 4. Nie przyjmujemy zwrotów w postaci pobrań.
 5. ciągu 14 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
 6. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 14 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

 
Wzor oswiadczenia o odstapieniu od umowy:


(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

[DANE SPRZEDAJĄCEGO] 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

Ja……………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:……………………………………………………………………………….;  
numer oferty………………………………………................ ;
Data zawarcia umowy ...………………………………………;  
data odbioru rzeczy …………………………………….........; 


Imię i nazwisko……………………………………………………… 
Login ……………………………………………………………........ 
Adres …..…………………….……..…………………………………
Data………………………………………………………………………

 
…….…………………………………………………………………… 
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej) 


 

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odleglosc  nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru przez klienta.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca koszty towaru + koszty pierwotnej wysyłki do klienta - do wysokości najtańszej opcji wysyłki.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. 

7. Sprzedawca powinien zwrócić pieniądze Klientowi (Konsumentowi) w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

8. Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827)

 

 

 Każdy problem zawsze staramy się rozwiązać w sposób satysfakcjonujący obie strony. Towary oferowane w sklepie staramy się, gdzie to możliwe (np. towar nie jest zaplombowany fabrycznie itp.) - sprawdzać przed wysyłka; jeśli coś by nie działało - mogło coś się stać w transporcie - różne rzeczy się zdarzają...  Nie należy wtedy upadać na duchu, tudzież poddawać się rozpaczy:-) Jeśli z produktem, który otrzymałeś są jakieś problemy - skontaktuj się z nami - a na pewno rozwiążemy ten problem pozytywnie:-) 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl