TŁUMACZ - TRANSLATOR
 

Paczkomat

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności

RABAT 2% DLA NOWYCH KLIENTÓW (kolejne zakupy jeszcze taniej-przy art. bez promocji i rejestracji) DARMOWA WYSYŁKA OD 1000 zł. Zamówienia także telefoniczne: 880-880-450 (w godz. 10.00-16.00)

Regulamin sklepu

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

CENTRUM POPRAWY ZDROWIA

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Sprzedawca jest: CENTRUM POPRAWY ZDROWIA Mariusz Radwan, Warszawa, Al. KEN 36/112B Aluzyjna 33F/508, NIP: 5251546845, Regon: 012164347, tel. 880880450, e-mail: prezentownia24@tlen.pl . Działalnosc gospodarcza zarejestrowana przez Prezydenta m.st Warszawy pod nr: 519390 i prowadzona od 26.11.2010 r.

3. Adres do korespondencji, reklamacji i zwrotow: CENTRUM POPRAWY ZDROWIA Mariusz Radwan, ul. Aluzyjna 33F/508, 03-149 Warszawa.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.

6. Konsumentem jest Klient zawierający umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Sklep internetowy to serwis prowadzony i zarządzany przez Sprzedawcę służący Klientom do składania Sprzedawcy ofert zakupu wskazanych w serwisie produktów na warunkach cenowych tam określonych.

8. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

9. Ceny podane w Sklepie są cenami ostatecznymi.

10. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
  • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy; zatem Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia.

5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę złożonej oferty zakupu.

6. Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Klienta, jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymanie przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty przed podmiot obsługujący płatności elektroniczne - chyba, że produkty wysyłane są za pobraniem.

7. Klient zobowiązuje się do odbioru i zaplaty za produkty, ktorych jako forme zaplaty wybral pobranie.

8. Sklep umożliwia czasowe % obniżki cen dla nowych klientów - 2 %, oraz 5% dla klientow kupujących w sklepie po raz kolejny...  wspomniane  obnizki dotycza przedmiotow nie bedacych aktualnie we wlasnej promocji.  Warunkiem skorzystania z promocji  dla nowych klientow 2 %, i 5 % jest rejestracja/zalogowanie się.

9. Dokonując zamowienia Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce "Formy płatności".

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Termin zapłaty za zakupy: Na wpłate czekamy do 7 dni. 

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej, kurierów lub paczkomatów Inpostu.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Szczegółowe zasady co do terminu i kosztów wysyłek zawarte są w zakładce: "Koszt dostawy".

 

§5

Gwarancja

 Gwarancja to podstawa złożenia reklamacji. Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta. Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

 Gwarancja sprzedawcy 12 miesiecy, chyba ze w opisie towaru podano inny typ gwarancji (np. producenta) i okres jej trwania. Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Treść gwarancji sprzedawcy:

" Sprzedawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na zakupione urządzenie. Gwarancja ważna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ujawnione w ciągu tego czasu wady towaru będą usuwane bezpłatnie. Podstawa reklamowania towaru jest dołączenie kopii dowodu zakupu (faktury). Towar należy przesłać w opakowaniu zabezpieczonym przed uszkodzeniem, co najmniej przesyłką poleconą. Uszkodzenie spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem urządzenia w czasie wysyłki nie podlega gwarancji. Okres rozpatrywania gwarancji - 14 dni roboczych od dnia otrzymania. Gwarancja nie obejmuje:

  • uszkodzeń mechanicznych, zepsucie urządzenia - spowodowanych przez użytkownika,
  • uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwy sposób użytkowania, przechowywania,
  • samowolnych przeróbek,
  • baterii, części szklanych...(jeśli takie są)..
  •  Gwarancja traci ważność w przypadku wykrycia, ze urządzenie było bez zezwolenia otwierane, naprawiane... W przypadku braku możliwości naprawy urządzenie zostanie wymienione na nowe, w przypadku braku i tej możliwości zostanie zwrócona kwota zapłacona za urządzenie.
  • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

§6

Reklamacje

1. Opis procedury reklamacji:

 Adres do korepondencji, zwrotów i reklamacji: CENTRUM POPRAWY ZDROWIA Mariusz Radwan, ul. Aluzyjna 33F/508, 03-149 Warszawa.

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: prezentownia24@tlen.pl,  lub w formie pisemnej na adres do reklamacji Sprzedawcy (jw). 

 Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
       - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
       - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
       - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
       - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

2. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

3. Kazdy problem zawsze staramy sie rozwiazac w sposob satysfakcjonujacy obie strony. Towary oferowane w sklepie staramy sie, jesli to mozliwe - sprawdzac przed wysylka; jesli coś by nie działało, mogło sie coś stać w transporcie - rozne rzeczy sie zdarzaja... Nie nalezy wtedy upadac na duchu, tudziez poddawac sie rozpaczy:-)  Jesli z produktem, ktory otrzymales sa jakies problemy - skontaktuj sie z nami - a na pewno rozwiazemy ten problem pozytywnie:-) 

§7

Prawo odstąpienia od umowy -  zwroty

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub  w przypadku usług - zawarcia umowy Kupujacy (konsument)  może odstąpić od umowy bez podawania bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail prezentownia24@tlen.pl.  Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. 

Przesyłkę należy nadać na adres: CENTRUM POPRAWY ZDROWIA, ul. Aluzyjna 33F/508, 03-149 Warszawa

Wzor oswiadczenia o odstapieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

[DANE SPRZEDAJĄCEGO] 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

Ja………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:…………………………………………………………………………………………………………;  
numer oferty……………………………………… ;
Data zawarcia umowy to ………………………………………;  
data odbioru……………………………………. 


Imię i nazwisko…………………………………………………………. 
Login …………………………………………………………….. 
Adres …..…………………….……..……………………………………. 
Data…………………………………………………………………………. 
…….…………………………………………………………………… 
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej) 

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odleglosc  nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru przez klienta.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca koszty towaru + koszty pierwotnej wysyłki do klienta - do wysokości najtańszej opcji wysyłki.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. 

7. Sprzedawca powinien zwrócić pieniądze Klientowi (Konsumentowi) w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

8. Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827)

Wiecej nt. zwrotów tu: KLIKINIJ

 

§8

Ochrona danych osobowych, polityka prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

4. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę - zawartych w dziale: "Polityka prywatności"

 

§9

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli Klient zarejestrował się Sklepie internetowym.  

5. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu.

6. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu a konto Klienta zostaje usunięte. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem. 

7. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie zlożył oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu - do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

8. Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich -patrz: "Zwroty i Reklamacje"

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl